COPYRIGHT

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd © Fourleaf BV - 2017. Alle rechten voorbehouden.

Elke herdistributie of reproductie van een deel of het geheel van de inhoud, in welke vorm dan ook, is verboden met uitzonering van het volgende:

  • Je kunt inhoud van deze website voor uw persoonlijke en niet-commercieel gebruik printen of downloaden naar een lokale harde schijf.
  • Je kunt de inhoud naar individuele derden kopiëren voor persoonlijk gebruik, maar alleen als je de website vermeldt als de bron van het materiaal
  • Je mag niet, tenzij met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, de inhoud van deze website te distribueren of commercieel exploiteren. Ook het doorgeven of opslaan in een andere website of in andere vorm van eenelektronisch system is verboden.